Rối loạn lo âu

Lo âu là một phản ứng tự nhiên của con người liên quan đến trí óc và cơ thể. Nó có chức năng quan trọng: Lo lắng là một dấu hiệu cho thấy một người đang nhận thức được nguy hiểm hoặc đe dọa.

Rối loạn lo âu Đọc thêm »