#daubuon

Sự qua đời và nỗi đau buồn

Đau buồn là phản ứng của con người khi có chứng kiến sự mất mát, đó cũng là cái mà chúng ta chỉ quá trình chúng ta thể hiện với sự mất mát của một người. Đau buồn là một loại cảm xúc mà với nó chúng ta cảm thấy được an ủi, cần phải đối mặt và tìm cách để thích ứng

Sự qua đời và nỗi đau buồn Đọc thêm »

Giảm nhẹ sự đau buồn quá độ

ếu bạn đang đang gặp khó khăn mà không thể gỡ bỏ với nỗi đau, bạn có thể nghĩ rằng bạn sẽ không thể trở nên tốt hơn, rằng mọi thứ sẽ không bao giờ có thể trở lại tốt đẹp như xưa. Một số người trong hoàn cảnh đó, người ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau đó, họ luôn tìm cách để đối phó với nỗi đau đó nhằm giải quyết với những thay đổi không mấy vui vẻ trong cuộc sống của họ

Giảm nhẹ sự đau buồn quá độ Đọc thêm »

Lên đầu trang