Lạm dụng chất

Lạm dụng chất là khi một người dùng một chất nhiều lần mà không có lý do về mặt y tế và điều này làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của họ. Cũng như rượu bia, sử dụng lặp lại các chất gây nghiện có thể gây ra tình trạng lệ thuộc mà điều này làm cho người sử dụng có một sự thèm muốn mãnh liệt, ngay cả khi bản thân họ hiểu rõ được rằng nó có hại cho bản thân mình

Lạm dụng chất Đọc thêm »