Ngày của bạn diễn ra thế nào?

Trước khi bạn đọc bài này, hãy dành một chút thời gian suy nghĩ về những việc đã diễn ra trong ngày hôm nay. Nếu được, hãy viết càng chi tiết càng tốt….

Ngày của bạn diễn ra thế nào? Đọc thêm »