Tác hại của hút thuốc lá

Những người bị trầm cảm, lo lắng và các dạng bệnh tâm thần khác có khả năng hút thuốc cao hơn nhiều so với dân số nói chung. Mặc dù hút thuốc có thể được sử dụng, một phần, như một hành vi đối phó, nó không phải là một điều trị hợp lệ cho bất kỳ tình trạng sức khỏe tâm thần

Tác hại của hút thuốc lá Đọc thêm »