Sợ hãi và ám ảnh

Nỗi sợ hãi bảo vệ chúng ta. Nó làm cho chúng ta cảnh giác trước các nguy cơ và chuẩn bị để đối phó với nỗi sợ hãi. Cảm giác sợ hãi là điều bình thường và hữu ích trong một số trường hợp. Sợ hãi có thể giống như một dấu hiệu cảnh báo rằng chúng ta phải cẩn thận.

Sợ hãi và ám ảnh Đọc thêm »