Giúp bố mẹ bạn khoẻ mạnh

Ba phần tư các trẻ vị thành niên tham gia vào cuộc nghiên cứu đều muốn bố mẹ họ có sự cải thiện về sức khoẻ. Trong đó có gần một nửa đã nói rằng họ từng yêu cầu bố mẹ có cuộc sống lành mạnh hơn