#camxuctichcuc

Sức mạnh của những cảm xúc tích cực

Việc cảm thấy cả hai cảm xúc tích cực và tiêu cực là một phần rất tự nhiên của con người. Chúng ta có thể sử dụng từ “tiêu cực” để mô tả các cảm xúc khó tính, nhưng nó không đồng nghĩa với việc những cảm xúc đó là xấu hoặc chúng ta không nên có chúng. Tuy nhiên, hầu hết mọi người chắc chắn sẽ muốn kiếm tìm cảm xúc tích cực hơn là một cảm xúc tiêu cực. Có thể bạn muốn cảm thấy hạnh phúc thay vì buồn phiền, hoặc tự tin thay vì tự ti.

Sức mạnh của những cảm xúc tích cực Đọc thêm »

Ba cách để giúp cảm xúc tích cực hơn

Cảm xúc tích cực không phải tự bản thân cảm thấy tốt, mà là việc bạn cảm thấy tốt. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra những cảm nhận của con người và việc họ cố gắng làm tốt công việc của họ khi họ phải trải qua ít nhất ba lần với cảm xúc tích cực và 1 lần với cảm xúc tiêu cực.

Ba cách để giúp cảm xúc tích cực hơn Đọc thêm »

Scroll to Top