Sốc văn hoá

Như vậy thì sốc văn hoá là một thuật ngữ dùng để diễn tả cảm xúc và hoạt hoạt động của một người khi phải sống hoặc làm việc ở một môi trường khác biệt với nơi mình từng ở.

Sốc văn hoá Đọc thêm »