Làm thế nào để có một giấc ngủ tốt?

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của con người. Những người có chất lượng giấc ngủ tốt thường làm việc hiệu quả, tập trung, cũng như quản lý cảm xúc tốt hơn những người có chất lượng giấc ngủ kém. Chất lượng giấc ngủ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ngủ nhiều không có nghĩa là có lợi cho cơ thể

Làm thế nào để có một giấc ngủ tốt? Đọc thêm »