Nhớ nhà

Đôi lúc bạn có ý muốn ra ngoài. Anh trai bạn luôn dành thời gian nhiều với chiếc ti vi, em gái bạn lại thường xuyên ở trong phòng bạn, và đôi lúc bạn muốn ở một mình….

Nhớ nhà Đọc thêm »