Sự lo lắng

Đối phó với lo lắng là một trong những thách thức lớn nhất của cuộc đời tôi, nhưng điều đó sẽ khiến tôi trưởng thành hơn, mạnh mẽ và tự tin hơn. Tôi đã học được một điều rằng tôi không thể sống trong sợ hãi và lo âu mãi được, và với những trở ngại phát sinh tôi đều có thể giải quyết được. Tôi đã học được cách đối mặt với rủi ro và với những thách thức. Và phần thưởng cho việc cố gắng, tôi nhận thấy dù tôi thành công hay không, thì tôi không nên để cho những lo lắng ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, và tôi phải động viên bản thân tôi cố gắng hết sức.

Sự lo lắng Đọc thêm »