Sự ngại ngùng

Mang cảm xúc ngại ngùng cá nhân có thể trở thành một người biết quan tâm đến cảm xúc của người khác nhưng bên cạnh đó, việc trải qua cảm giác ngại ngùng một cách quá mức cũng khiến cho cá nhân đánh mất đi những cơ hội tốt để mở rộng mối quan hệ, được thử thách bản thân trong những môi trường mới. Bên cạnh đó sự ngại ngùng quá mức cũng làm ảnh hưởng đến sự tự tin và lòng tự trọng của mỗi cá nhân.

Sự ngại ngùng Đọc thêm »