Rối loạn cảm xúc lưỡng cực

Pha rối loạn cảm xúc lưỡng cực đầu tiên thường diễn ra trong khoảng từ 20-30 tuổi. Khoảng 1-1,5% người trưởng thành trải qua rối loạn cảm xúc lưỡng cực vào bất cứ lúc nào, trong đó thuộc típ 1 là phổ biến nhất. Trong tỉ lệ nói chung giữa nam và nữ không khác nhau thì phụ nữ dường như trầm cảm nhiều hơn nam giới, mặt khác, ở phụ nữ việc lặp đi lặp lại giữa các giai đoạn này thường xuyên hơn nam giới.

Rối loạn cảm xúc lưỡng cực Đọc thêm »