Chúng ta học được gì từ người có tính tự chủ cao?

Sự tự chủ và kết quả mục tiêu của một cá nhân có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Tự chủ là khả năng chống lại cám dỗ, chống lại xung đột giữa mong muốn cá nhân với việc đạt được mục tiêu của mình. Ví dụ, một người muốn giảm cân thì cần phải chống lại sự cám dỗ của đồ ăn vặt. Vậy, sự cám dỗ được coi là một mối đe dọa tới khả năng tự chủ của một người…

Chúng ta học được gì từ người có tính tự chủ cao? Đọc thêm »