Chứng rối loạn cảm xúc theo mùa

Chứng rối loạn cảm xúc theo mùa (SAD) hay còn gọi là trầm cảm theo mùa là một hình thức của chứng trầm cảm xuất hiện cùng một thời điểm hàng năm. Với chứng SAD, một người bình thường có các biểu hiện của chứng trầm cảm và năng lượng bị giảm và cảm thấy thất thường, và thường bệnh vào mùa thu và tiếp diễn vào mùa đông hoặc thời điểm khi mà thời gian ban ngày trở nên ngắn hơn đêm

Chứng rối loạn cảm xúc theo mùa Đọc thêm »