Lòng biết ơn

Lòng biết ơn là một trong những cảm xúc tích cực. Đó là khi chúng ta tập trung vào những gì tốt đẹp trong cuộc sống của chúng ta và biết ơn những điều chúng ta đang có.

Chúng ta cần phải nhận biết và trân trọng những điều quan trọng, như có nơi ở, thực phẩm, nước sạch, bạn bè, gia đình… Tuy nhiên, có đôi lúc ta cần nhiều thời gian để nhận biết được điều chúng ta cần biết ơn, dù nó là lớn hay nhỏ.

Lòng biết ơn Đọc thêm »