Rối loạn nhân cách thể bất định

Rối loạn nhân cách ranh giới là một căn bệnh được đánh dấu bằng một mô hình liên tục gồm các tâm trạng, hình ảnh bản thân và hành vi khác nhau. Những người bị rối loạn nhân cách ranh giới có thể cảm thấy thất thường và không chắc chắn về cách họ nhìn nhận bản thân và vai trò của họ trong thế giới, không những vậy, có xu hướng nhìn mọi thứ theo xu hướng cực đoan, chẳng hạn như tất cả đều tốt hoặc đều xấu.

Rối loạn nhân cách thể bất định Đọc thêm »