Hành vi hung hăng thụ động (gây hấn thụ động – passive agression)

Thay vì nổi giận rõ rệt, một số người thể hiện thái độ thù địch theo những cách gây hấn thụ động với mục đích làm tổn thương và gây nhầm lẫn mục tiêu của họ. Hầu hết mọi người sẽ phải đối phó với hành vi gây hấn thụ động từ những người khác trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của họ, ví dụ như một người bạn cùng phòng để lại một lời nhắn nhủ ‘‘ngọt ngào’’ về một chiếc cốc chưa được rửa, hoặc được báo cáo một đồng nghiệp “quên” hoàn thành công việc

Hành vi hung hăng thụ động (gây hấn thụ động – passive agression) Đọc thêm »