Tự tử

Một số người lựa chọn cách tự tử như lựa chọn cuối cùng hòng trốn tránh thực tại khắc nghiệt hoặc một tình huống không có cách giải quyết hay khi một số người muốn giải tỏa những suy nghĩ hoặc cảm xúc tiêu cực luôn đeo bám trong tâm trí họ.

Tự tử Đọc thêm »