Làm thế nào nâng cao lòng tự trọng?

Lòng tự trọng được hình thành từ những suy nghĩ, cảm xúc, và ý kiến ​​chúng ta tự nhận thức về bản thân. Điều đó có nghĩa là lòng tự trọng không phải là cố định, mà nó có thể thay đổi, tùy thuộc vào cách chúng ta nghĩ. Theo thời gian, thói quen suy nghĩ tiêu cực về bản thân có thể hạ thấp lòng tự trọng

Làm thế nào nâng cao lòng tự trọng? Đọc thêm »